نداتی

کارخانه بمب سازی در انگلیس!

۲۷ تیر ۱۳۹۷

مجله نداتی- تصویری از یک کارخانه مهمات سازی در انگلیس که در سال ۱۹۱۷ ثبت شده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس ایمیل ما ارسال
فرمایید. [email protected]