نداتی

مردی که ادعا دارد در زمان سفر می‌کند تصویری را از سال ۲۱۲۰ منتشر کرده است|نداتی

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

یک شخص آمریکایی معتقد است که به زمان آینده سفر کرده است. او مدعی است که در آینده‌ای نزدیک، خشکسالی و قحطی جهان را نابود خواهد کرد.

یک مدعی “سفر به زمان” که بسیار هم در فضای مجازی مشهور شده است، فیلم هایی را  منتشر کرده است که در آنها ادعا می‌کند به سال ۲۱۲۰ سفر کرده و تصاویر و فیلم نمایش داده شده هم مربوط به این سال است.

این شخص که خود را نوح می‌نامد، در اوایل سال جاری هم در یک برنامه ساختگی که در یوتیوب پخش گردید، مدعی شد که از زمان آینده آمده است و دستگاه دروغ سنج هم او را راستگو تشخیص داده است.

این شخص بارها مدعی شده است  که دو مرتبه،  یک بار به سال ۲۰۶۰ و یک بار هم به سال ۲۱۲۰ سفر کرده است.

در انتهای این ویدئو اخیر که یک کلیپ شانزده دقیقه ای است، نوح فیلمی را پخش می‌کند از یک بیابان خشک و لم یزرع و مدعی است که این بیابان شهر لاس وگاس را در سال ۲۱۲۰ نشان می‌دهد. او مدعی است که در سال ۲۱۲۰، لاس وگاس آمریکا دچار خشکی و قحطی وحشتناکی خواهد شد.

او همچنین معتقد است که این قحطی و خشکی به علت گرمای بیش از حد جهانی است و اگر امروز جلوی آن گرفته نشود، قطعا حیات را نابود خواهد کرد.

بسیاری از کاربران یوتیوب این ویدئو را دروغین می‌دانند چرا که در این فیلم، نوح از موبایلی استفاده کرده است که در سال ۲۰۱۸ استفاده می‌شود. اما چگونه ممکن است که افراد در سال ۲۱۲۰ همچنان از این موبایل استفاده کنند؟ 

همچنین بسیاری معتقدند که این فیلم کاملا ساختگی است و از طریق تکنیک های کامپیوتری درست شده است.  بحث ها و درگیری ها در یوتیوب بر سر این ماجرا بسیار زیاد شده است. بسیاری مخالف سفر به آینده بوده و آن را نوعی دروغ و توهم می‌دانند. با این حال، برخی افراد هم همچنان به این سفر باور دارند و معتقدند که نوح واقعا به آینده سفر کرده است.

در این رابطه شما چه فکری می‌‎کنید؟

 

منبع: ایندیپندنت

 

یک شخص آمریکایی معتقد است که به زمان آینده سفر کرده است. او مدعی است که در آینده‌ای نزدیک، خشکسالی و قحطی جهان را نابود خواهد کرد.

پایگاه خبری نداتی (khabarfoori.com)

۱۳ مرداد ۱۳۹۷
۱۹:۱۸

یک مدعی “سفر به زمان” که بسیار هم در فضای مجازی مشهور شده است، فیلم هایی را  منتشر کرده است که در آنها ادعا می‌کند به سال ۲۱۲۰ سفر کرده و تصاویر و فیلم نمایش داده شده هم مربوط به این سال است.

این شخص که خود را نوح می‌نامد، در اوایل سال جاری هم در یک برنامه ساختگی که در یوتیوب پخش گردید، مدعی شد که از زمان آینده آمده است و دستگاه دروغ سنج هم او را راستگو تشخیص داده است.

این شخص بارها مدعی شده است  که دو مرتبه،  یک بار به سال ۲۰۶۰ و یک بار هم به سال ۲۱۲۰ سفر کرده است.

در انتهای این ویدئو اخیر که یک کلیپ شانزده دقیقه ای است، نوح فیلمی را پخش می‌کند از یک بیابان خشک و لم یزرع و مدعی است که این بیابان شهر لاس وگاس را در سال ۲۱۲۰ نشان می‌دهد. او مدعی است که در سال ۲۱۲۰، لاس وگاس آمریکا دچار خشکی و قحطی وحشتناکی خواهد شد.

او همچنین معتقد است که این قحطی و خشکی به علت گرمای بیش از حد جهانی است و اگر امروز جلوی آن گرفته نشود، قطعا حیات را نابود خواهد کرد.

بسیاری از کاربران یوتیوب این ویدئو را دروغین می‌دانند چرا که در این فیلم، نوح از موبایلی استفاده کرده است که در سال ۲۰۱۸ استفاده می‌شود. اما چگونه ممکن است که افراد در سال ۲۱۲۰ همچنان از این موبایل استفاده کنند؟ 

همچنین بسیاری معتقدند که این فیلم کاملا ساختگی است و از طریق تکنیک های کامپیوتری درست شده است.  بحث ها و درگیری ها در یوتیوب بر سر این ماجرا بسیار زیاد شده است. بسیاری مخالف سفر به آینده بوده و آن را نوعی دروغ و توهم می‌دانند. با این حال، برخی افراد هم همچنان به این سفر باور دارند و معتقدند که نوح واقعا به آینده سفر کرده است.

در این رابطه شما چه فکری می‌‎کنید؟

 

منبع: ایندیپندنت