نداتی

ماجرای طرح ترافیک دختر نماینده مردم تهران در مجلس+ عکس|نداتی

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

محمدعلی وکیلی از جمله نمایندگانی بود که پیوستنش به کمپین #فرزندت_کجاست حواشی زیادی باخود به همراه داشت.

به گزارش نداتی، پس از آنکه محمدعلی وکیلی دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم از کمپین #فرزندت_کجاست؟ حمایت کرد در اینستاگرام خود نوشت: “دارای سه فرزند هستم. هادی در یک شرکت کارمند است”.
این نماینده مجلس در خصوص پسر دوم خود که گفته می شد مدیر عامل یک شرکت است گفت که همانکه به دروغ مدیر عامل معرفی شد بدون اشتغال است.
وکیلی در ادامه در مورد دخترش نیز نوشت که راضیه لیسانس دارد و بیکار است.

با انتشار این خبر در سایت نداتی توئیتی از یک خبرنگار خطاب به وکیلی منتشر شد:
“آقای وکیلی! ۱۴ ماه در روزنامه ابتکار بودم، نه دخترتان را دیدم و نه مطلبی از ایشان در آن روزنامه، مطمئن هستید روزنامه‌نگار ابتکار بودند یا هستند؟”

وکیلی بعد از انتشار این خبر در توئیتر خود نوشت: “‏معاونت محترم ترافیک شهرداری تهران احتراما نظر به اینکه به دلیل ازدواج راضیه وکیلی رابطه همکاریش با روزنامه قطع شده لطفا طرح ترافیک اختصاصی نامبرده را کنسل و از سهمیه ابتکار کسر نمائید”.
بعد از انتشار این توئیت کاربران ایرانی توئیتر به آن واکنش های متفاوتی نشان دادند. علی پیرحسین لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در امور اجتماعی در همین رابطه در توئیتر خود نوشت:
“‏سلام آقای وکیلی: ضمن تشکر؛ درخواست شما به عنوان مدیرمسئول روزنامه ابتکار انجام شد.


در تکمیل شفافیت، به اطلاع شهروندان عزیز می‌رسانم که خانم راضیه وکیلی علاوه بر ارائه معرفی‌نامه از این نشریه، در لیست بیمه ارسالی روزنامه هم به عنوان روزنامه‌نگار معرفی شده بودند”.
گفتنی است که علی وکیلی در پایان توئیت خود برای پیوستن به کمپین #فرزندت_کجاست نوشته بود: “خداوند از سر تقصیرات ناشران دروغ بگذرد.

محمدعلی وکیلی از جمله نمایندگانی بود که پیوستنش به کمپین #فرزندت_کجاست حواشی زیادی باخود به همراه داشت.

پایگاه خبری نداتی (khabarfoori.com)

۲۵ مرداد ۱۳۹۷
۱۵:۳۹

به گزارش نداتی، پس از آنکه محمدعلی وکیلی دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم از کمپین #فرزندت_کجاست؟ حمایت کرد در اینستاگرام خود نوشت: “دارای سه فرزند هستم. هادی در یک شرکت کارمند است”.
این نماینده مجلس در خصوص پسر دوم خود که گفته می شد مدیر عامل یک شرکت است گفت که همانکه به دروغ مدیر عامل معرفی شد بدون اشتغال است.
وکیلی در ادامه در مورد دخترش نیز نوشت که راضیه لیسانس دارد و بیکار است.

با انتشار این خبر در سایت نداتی توئیتی از یک خبرنگار خطاب به وکیلی منتشر شد:
“آقای وکیلی! ۱۴ ماه در روزنامه ابتکار بودم، نه دخترتان را دیدم و نه مطلبی از ایشان در آن روزنامه، مطمئن هستید روزنامه‌نگار ابتکار بودند یا هستند؟”

وکیلی بعد از انتشار این خبر در توئیتر خود نوشت: “‏معاونت محترم ترافیک شهرداری تهران احتراما نظر به اینکه به دلیل ازدواج راضیه وکیلی رابطه همکاریش با روزنامه قطع شده لطفا طرح ترافیک اختصاصی نامبرده را کنسل و از سهمیه ابتکار کسر نمائید”.
بعد از انتشار این توئیت کاربران ایرانی توئیتر به آن واکنش های متفاوتی نشان دادند. علی پیرحسین لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در امور اجتماعی در همین رابطه در توئیتر خود نوشت:
“‏سلام آقای وکیلی: ضمن تشکر؛ درخواست شما به عنوان مدیرمسئول روزنامه ابتکار انجام شد.


در تکمیل شفافیت، به اطلاع شهروندان عزیز می‌رسانم که خانم راضیه وکیلی علاوه بر ارائه معرفی‌نامه از این نشریه، در لیست بیمه ارسالی روزنامه هم به عنوان روزنامه‌نگار معرفی شده بودند”.
گفتنی است که علی وکیلی در پایان توئیت خود برای پیوستن به کمپین #فرزندت_کجاست نوشته بود: “خداوند از سر تقصیرات ناشران دروغ بگذرد.