نداتی

راهکارهای امنیتی به هنگام قرارداد خرید خانه/ اداره ثبت با ما همکاری نمی‌کند/ پشت پرده‌ی عوامل رشد قیمت املاک

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

بازرس هیئت مدیره مشاورین املاک تهران درخصوص عوامل رشد قیمت املاک گفت: مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار در قیمت مسکن، حامل انرژی، بنزین و نفت جهانی است.

محمدصادق کاشانی در گفتگو با برنامه مدیران موفق به کدهای رهگیری اشاره کرد و اظهار داشت: از کد رهگیری برای قفل‌کردن کدپستی استفاده می‌کنیم و متاسفانه اداره ثبت با ما همکاری نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در اسلام مالکیت حقانیت محسوب می‌شود لذا فرد مالک برای تعیین قیمت‌گذاری خانه‌اش مختار است.

بازرس هیئت مدیره مشاورین املاک تهران درخصوص عوامل رشد قیمت املاک گفت: مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار در قیمت مسکن، حامل انرژی، بنزین و نفت جهانی است.

پایگاه خبری نداتی (khabarfoori.com)

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
۱۶:۱۴

محمدصادق کاشانی در گفتگو با برنامه مدیران موفق به کدهای رهگیری اشاره کرد و اظهار داشت: از کد رهگیری برای قفل‌کردن کدپستی استفاده می‌کنیم و متاسفانه اداره ثبت با ما همکاری نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در اسلام مالکیت حقانیت محسوب می‌شود لذا فرد مالک برای تعیین قیمت‌گذاری خانه‌اش مختار است.