نداتی

امحاء ۱۸۷ میلیون دلار مواد مخدر در چین

۶ مرداد ۱۳۹۷

مجله نداتی-در چین محموله‌ موادمخدری به ارزش ۱۸۷ میلیون دلار به آتش کشیده شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس ایمیل ما ارسال
فرمایید. [email protected]