نداتی

اعلام آخرین مهلت ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای این دانشگاه تا آخر این هفته به اتمام می رسد و تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

همانطور که در اصلاحیه و کدرشته محل های جدید دفترچه راهنمای پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۹۷ اعلام شده است، متقاضیانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند در فرصت باقیمانده در این دوره ها ثبت نام کنند و افرادی که پیش از این ثبت نام کرده اند نیز فرصت دارند فرم خود را ویرایش کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تا کنون حدود سی هزار نفر در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی این دانشگاه ثبت نام کرده اند که این افراد با توجه به اصلاحیه می توانند نسبت به ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند و پذیرش این افراد بر اساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد.

 در پایان به اطلاع می رساند پذیرش دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری این دانشگاه که از روز دوشنبه ۹۷/۵/۲۹ آغاز شده است تا روز یکشنبه ۹۷/۶/۴ ادامه خواهد داشت.

ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای این دانشگاه تا آخر این هفته به اتمام می رسد و تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

پایگاه خبری نداتی (khabarfoori.com)

۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۱۰:۴۲

همانطور که در اصلاحیه و کدرشته محل های جدید دفترچه راهنمای پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۹۷ اعلام شده است، متقاضیانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند در فرصت باقیمانده در این دوره ها ثبت نام کنند و افرادی که پیش از این ثبت نام کرده اند نیز فرصت دارند فرم خود را ویرایش کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تا کنون حدود سی هزار نفر در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی این دانشگاه ثبت نام کرده اند که این افراد با توجه به اصلاحیه می توانند نسبت به ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند و پذیرش این افراد بر اساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد.

 در پایان به اطلاع می رساند پذیرش دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری این دانشگاه که از روز دوشنبه ۹۷/۵/۲۹ آغاز شده است تا روز یکشنبه ۹۷/۶/۴ ادامه خواهد داشت.